Daňová evidence a účetnictví

Termín podvojné účetnictví používal zákon o účetnictví do roku 2004. Od 1. ledna 2004 se používá už jen pojem účetnictví (pro to, co bylo dříve účetnictví podvojné). Jednoduché účetnictví (s několika drobnými přechodnými opatřeními) se ruší, resp. nahrazuje se tzv. daňovou evidencí podle zákona o daních z příjmu.

 

Znamená to, že účetní jednotky, které dříve vedly jednoduché účetnictví, nyní vedou buď daňovou evidenci nebo účetnictví.

 

V podvojném účetnictví je každá položka na účtu spárovaná s položkou na jiném účtu ale na opačné straně – Má dáti nebo Dal.

 

Podvojné účetnictví vedou:

  • fyzické nebo právnické osoby pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun
  • osoby zapsané v obchodním rejstříku – podvojné účetnictví jsou povinni vést od zahájení činnosti resp. od zapsání do obchodního rejstříku
  • povinnosti vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis – podvojné účetnictví se vede od zahájení činnosti
  • fyzické nebo právnické osoby, které se rozhodly vést účetnictví dobrovolně, tedy na základě vlastního rozhodnutí

 

V ostatních případech stačí  daňová evidence.

 

Jiná samostatná výdělečná činnost

Pokud nejsme podnikatelé, tzn. že máme příjmy např. :

  • z užití nebo poskytnutí autorských práv
  • jako správce konkurzní podstaty
  • hudebník, spisovatel apod.

nemusíme vést účetnictví ani kdybychom měli obrat vyšší než 25 milionů korun.

 

Sdružení

Pokud je fyzická osoba účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. občanského zákoníku, musí posoudit každého jednotlivého účastníka sdružení. Pokud i jen jediný musí vést nebo vede účetnictví, budou muset vést účetnictví všichni účastníci sdružení. S účetnictvím je nutné začít od prvního dne účetního období následujícího  období,  ve kterém

  • se  osoba stala účastníkem sdružení nebo
  • se některý z  účastníků stal účetní jednotkou, tj. nastala mu povinnost podvojně účtovat.

 

Pokud vedeme podvojné účetnictví, můžeme přejít zpět na daňovou evidenci až po 5 letech, ve kterých máme obrat pod 25 milionů korun.

Více o základech účetnictví se můžete dozvědět zde.