Účetnictví online  –  outsourcing účetnictví

Předností účetnictví online je nabídnout klientovi, aby věnoval účetní a daňové agendě co nejméně času a mohl takto ušetřený čas věnovat svému podnikání. Služba účetnictví on-line šetří nejen čas, ale i finanční prostředky.

V rámci vedení účetnictví online má klient přístup (on-line) do ekonomického systému Pohoda.

 

 

Výhody účetnictví online

 • Můžete si nejen kdykoliv kontrolovat své účetnictví, ale zároveň úzce spolupracovat s účetní kanceláří, která má na starost vedení účetnictví.
 • Tento systém umožňuje vkládat prvotní doklady přímo klientovi, včetně možnosti přiložení „skenu“  příslušného dokladu a to do jednotlivých modulů systému. Jde zejména o faktury, pokladnu, skladovou evidenci, ale také o možnost zpracování banky, příkazů k úhradě apod.
 • Kvalifikovaná účetní takto pořízená data prověří, doplní a zpracuje.
 • Tím se ušetří čas i náklady spojené se zasíláním fyzických dokladů.
 • Další výhodou pro klienta je on-line přístup ke všem informacím v oblasti účetnictví.

 

 Co vše účetnictví on-line umí

 • Vystavování faktur vydaných.
 • Evidence faktur přijatých.
 • Evidence úhrad a kontrola závazků a pohledávek.
 • Vystavování příkazů do banky a jejich export do bankovního systému.
 • Vedení pokladny.

 

 

Jak účetnictví on-line funguje

 

Klient se přihlásí pomocí hesla do systému. Na jeho monitoru se objeví pracovní prostředí ekonomického programu a v něm už klient pracuje jako by byl program nainstalován v jeho PC.

V programu je také možnost mnoha variabilních sestav dle individuální potřeby a jejich export do Excelu, Wordu, PDF a dalších formátů.

 

Zabezpečení účetnictví

Zabezpečení systému je v několika úrovních. Každý klient dostane přístup na server, kde přidělením přístupového jména a hesla je omezeno používání přístupu kýmkoli jiným.

Každý, kdo má do systému přistupovat, dostane přiděleno jméno a heslo do účetního programu.

 

Data jsou pravidelně zálohována, aby nebyla vystavena jakékoliv ztrátě.

 

 

Další výhody účetnictví on-line

 • přístup ke svému účetnictví, skladu, … apod. 24 hodin denně,
 • s daty může pracovat současně několik lidí z různých míst,
 • data jsou vždy aktuální pro všechny přihlášené do systému,
 • možnost propojení informačního systému eshopuúčetním systémem (automatické přenosy dat),
 • účetnictví on-line je levnější než provoz vlastní účtárny.