danova_priznani_piktogram

Daňové přiznání

Daňové přiznání Třebíč – Jihlava – Velké Meziříčí

Kromě vedení účetnictví se kompletně postaráme o co nejnižší daňovou povinnost. Součástí zpracování daňového přiznání
i zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

 

Daňová přiznání – každým rokem musí firmy i drobní podnikatelé předkládat daňová přiznání a odvádět daně.

Zpracování daňových přiznání:

 

Daně zpracovávané účetní firmou Numero 
daň z příjmu fyzických osob
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň silniční
ostatní daně dle požadavku zákazníka

 

 

 

 

 

 

 

V případě potřeby zajistíme  odklad podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce.

Součástí zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby je i zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovnu asprávu sociálního zabezpečení.

 

Při zpracování daňového přiznání pro právnické osoby budou vypracovány i všechny povinné přílohy. Vedení účetnictví se tedy stává komplexní službou, kdy se můžete soustředit především, na svoje podnikání a na vedení účetních dokumentů nebo daňové evidence.

 

V případě, že zaměstnáváte jednoho a více zaměstnanců, máte možnost využít služeb naší mzdové účetní, která se kompletně postará o vedení mzdového účetnictví. Veškerou agendu zpracováváme v účetnictví Pohoda.

 

Daňové přiznání
Daňové přiznání
Zpět na všechny služby
Vedení účetnictví Daňové přiznání
Daňový poradce Mzdové účetnictví